Kancelaria Prawno-Patentowa Joanna Matkowska-Peszko oferuje kompleksową obsługę, w zakresie prawa własności przemysłowej i intelektualnej w szczególności:

- wynalazków,
- wzorów użytkowych,
- znaków towarowych,
- wzorów przemysłowych,
- know how,
- nieuczciwej konkurencji,
- prawa autorskiego.

W zakresie ochrony praw własności przemysłowej i intelektualnej współpracuję z wyspecjalizowanymi rzecznikami patentowymi, radcami prawnymi, adwokatami, inżynierami.

Kancelaria oferuje również kompleksową usługę w zakresie mediacji w:
- sprawach rodzinnych,
- sprawach gospodarczych,
- sprawach cywilnych,
- prawach własności przemysłowej,
- prawach własności intelektualnej.

Kancelaria oferuje pomoc w uzyskiwaniu patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe:

- badania patentowe w bazach krajowych i międzynarodowych,
- poszukiwanie w literaturze, badania stanu techniki,
- przygotowanie opinii dotyczących zdolności patentowej oraz opinii porównawczych między rozwiązaniami o charakterze technicznym, na potrzeby oceny czy dane rozwiązanie wkracza w zakres ochrony patentowej,
- opracowywanie zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP oraz w trybie międzynarodowym PCT w Biurze Międzynarodowym WIPO W Genewie jak i patentów europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym EPO w Monachium,
- doradztwo prawne, konsultacje,
- utrzymywanie w mocy udzielonych patentów,
- dokonywanie zmian w rejestrach,
- pomoc w uzyskiwaniu patentów w urzędach patentowych innych krajów,
- sporządzanie umów w zakresie patentów, w tym umów licencyjnych.

Pomoc w zakresie ochrony znaków towarowych:

- pomoc w wyborze postaci znaku towarowego i formie ochrony,
- badanie zdolności rejestrowej w bazach krajowych oraz międzynarodowych,
- przygotowywanie opinii dotyczących zdolności rejestrowej znaków towarowych,
- zgłoszenia znaków towarowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, w trybie wspólnotowym znaków towarowych unijnych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante,
- zgłoszenia znaków towarowych w krajowych Urzędach poszczególnych krajów,
- utrzymywanie w mocy praw wyłącznych na znaki towarowe,
- dokonywanie zmian w rejestrach,
- sporządzanie umów w zakresie znaków towarowych, w tym umów licencyjnych oraz regulaminów znaku towarowego,
- przeniesienia praw wyłącznych do znaków towarowych.

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną wzorów przemysłowych:

- badanie zdolności rejestrowej wzorów w bazach krajowych i międzynarodowych,
- przygotowywanie opinii dotyczących zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych,
- przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych krajowych oraz wzorów wspólnotowych,
- zgłoszenia wzorów przemysłowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, wzorów Wspólnoty w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz za pośrednictwem rzeczników patentowych innych państw – rejestracji krajowych w zagranicznych Urzędach Patentowych,
- utrzymywanie w mocy praw wyłącznych,
- sporządzanie umów w zakresie wzorów przemysłowych, w tym umów licencyjnych,
- przeniesienia praw wyłącznych do wzorów przemysłowych.

Joanna Matkowska-Peszko - rzecznik patentowy, mediator:

Rzecznik Patentowy (wpis na listę rzeczników patentowych UPRP Nr. 3399), zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych (European Trademark and Design Attorney No. 68155), mediator (międzynarodowy certyfikat Mediatora Sądowego i Pozasądowego w standardach Vocational Competence Certificate nr SC-05-000380-001-021377).

Ukończyłam studia ekonomiczne na Uniwersytecie Szczecińskim, a następnie kontynuowałam moją edukację na aplikacji rzecznikowskiej, specjalizując się w dziedzinie prawa własności intelektualnej i prawa własności przemysłowej.

Dodatkowo ukończyłam Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.

  • Członek Komisji Rewizyjnej w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych (2017-2021).
  • Członek Okręgowej Rady Rzeczników Patentowych Okręgu Wielkopolskiego.
  • Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
  • Jestem wpisana na listę stałych mediatorów sądowych Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.